• Начало /
  • Новини /
  • Синема сървисиз ООД е одобрено по програма BG16RFOP002-2.073 на ОПИК
АУДИО +

Синема сървисиз ООД е одобрено по програма BG16RFOP002-2.073 на ОПИК

Синема сървисиз ООД е одобрено по програма BG16RFOP002-2.073 на ОПИК
4 август 2020

Синема сървисиз ООД беше одобрено по програма BG16RFOP002-2.073 на ОПИК "ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГ НА СРЕДСТВА И ЛИПСА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19".

Дружеството сключи договор № BG16RFOP002-2.073-6703-C01.

Получената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 10 000 лева, от които 8500 лева европейско и 1500 лева национално съфинансиране.

С полученото финансиране по проекта „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 значително бе подпомогнато дружеството, като по този начин бе осигурена устойчивостта в дейността му във всички негови дейности. Със средствата от БФП бяха преодолени в известна степен щетите от корона пандемията, което ще допринесе за запазване конкурентните му позиции на пазара. Същевременно със средствата бенефициента започна развитие на онлайн платформа за промотиране и продажба на услугите и стоките предлагани от дружеството.